Arbetsgrupper och expertgrupper

Inom SUHF pågår ett ständigt arbete inom permanenta eller temporära grupper kring olika angelägna frågor för högskolesektorn.

Förbundets arbetssätt är normalt att styrelsen initiatierar olika arbetsgrupper med sakkunniga från universitet och högskolor som ges ett uppdrag att ta fram förslag, bereda ärenden eller vara rådgivande.

Arbetsgrupperna och projekten resulterar i olika rapporter, rekommendationer eller uttalanden. Det finns även flera expertgrupper som behandlar frågor av mer permanent karaktär, utan tydligt slutdatum.

SUHF utser eller nominerar ledamöter till olika organisationer och projekt. Förbundet får ofta utse personer till olika utredningars referensgrupper.