Referensgruppen för European Open Science Cloud (EOSC)

Stockholms universitet kommer som värdorganisation för SUHF att söka medlemskap i European Open Science Cloud (EOSC).

EOSC är ett s.k. co-programmed partnerskapsprogram som syftar till att möjliggöra delning av öppna och FAIR forskningsdata över landsgränser och ämnesområden i Europa och globalt.

Universitet, högskolor och andra aktörer har möjlighet att vara medlemmar i EOSC-föreningar som är juridiska personer enligt belgisk lag.

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitet, är SUHF:s representant i EOSC.

I arbetet att söka medlemskap i EOSC har SUHF utsett följande personer till en referensgrupp:

  • Wilhelm Widmark (sammankallande)
  • Per Dannetun, forskningsdirektör och bitr. universitetsdirektör, Linköpings universitet
  • Sverker Holmgren, professor, Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet och Uppsala universitet
  • Koraljka Golub, professor, Linnéuniversitetet
  • Stacey Ristinmaa Sörensen, professor och vicerektor, Lunds universitet
  • Beatrice Melin, professor, Umeå universitet
  • Sabina Anderberg, verksamhetsutvecklare, Stockholms universitet (sekreterare)

Referensgruppen adjungerar representanter från de lärosäten och forskningsinfrastrukturer som har sökt medlemskap i EOSC: Karolinska institutet (Patrik Magnusson, Gustav Nilsonne), Umeå Universitet (Katrine Riklund), Göteborgs universitet (Max Petzold, SND), Uppsala universitet (Hans Karlsson, SNIC) och Chalmers (Sverker Holmgren, som redan ingår i referensgruppen).