Förbundsförsamlingen

Förbundsförsamlingen är SUHF:s högsta beslutande organ.

I förbundsförsamlingen företräds medlemmarna av rektor och ytterligare en företrädare, som ska vara förvaltningschef eller, där sådan inte finns, chefstjänsteman som rektor utser.

Förbundsförsamlingen är ett forum för diskussion och beslut i övergripande frågor. Förbundsförsamlingen kan besluta om rekommendationer för sina medlemmar, men det är varje lärosäte som enskilt tar ställning till om de väljer att följa dem. 

Förbundsförsamlingen beslutar om medlemskap, budget, medlemsavgift, verksamhetsinriktning, verksamhetsberättelse och redovisning av förbundets ekonomiska förhållanden.

Förbundsförsamlingen sammanträder minst en gång varje halvår. Presentationer från förbundsförsamlingens möten finns att ladda ner här

Rektorer och förvaltningschefer på Röda Korsets högskola i oktober 2022.
Foto: Sören Andersson.
Förbundsförsamlingen samlad - Röda Korsets Högskola oktober 2022.