Nätverk

Det finns ett stort antal nätverk för olika grupper inom sektorn, exempelvis ämnesnätverk, särskilda nätverk för olika professioner och speciella frågor. Det finns ingen samlad information om dessa nätverk men kontakta gärna kansliet om det finns frågor. Vi hjälper till om vi kan.