En arena för samverkan i högskolefrågor

Arbetsgrupper & expertgrupper

Inom SUHF pågår ett ständigt arbete inom permanenta eller temporära grupper kring olika angelägna frågor för högskolesektorn.

Länk-pil

Kungliga Musikhögskolan

Södertörns högskola

Karlstads universitet

Högskolan i Gävle

Högskolan Dalarna

Umeå universitet

Högskolan i Halmstad

Uppsala universitet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Linköpings universitet

Konstfack

Chalmers

Stockholms konstnärliga högskola

Handelshögskolan

Blekinge tekniska högskola

KTH

Sophiahemmet Högskola

Marie Cederschiöld högskola

Malmö universitet

Högskolan i Skövde

Högskolan i Borås

Lunds universitet

Linnéuniversitetet

Göteborgs universitet

Jönköping University

Örebro universitet

Högskolan Kristianstad

Försvarshögskolan

Högskolan Väst

Karolinska Institutet

Kungliga konsthögskolan

Luleå tekniska universitet

Mälardalens universitet

Mittuniversitetet

Röda Korsets Högskola

Sveriges lantbruksuniversitet

Stockholms universitet

Enskilda Högskolan Stockholm

Nyheter