Medlemmar

SUHF är en medlemsorganisation på frivillig grund bestående av 38 universitet och högskolor. De universitet och högskolor som har rätt att utfärda examen enligt högskolelagstiftningen kan upptas som medlemmar.

Medlemmarna företräds av rektor och förvaltningschef eller motsvarande chefstjänsteman.

Adresslista

Nedan finns en adresslista med telefonnummer och e-postadresser till rektorer, universitetsdirektörer/ förvaltningschefer och deras sekreterare. Adresslistan uppdateras kontinuerligt. Om någon uppgift behöver uppdateras i listan, vänligen kontakta SUHF:s kansli.

Notera att titlarna i vår lista benämns som den funktion man för närvarande innehar t.ex "rektor", "universitetsdirektör", "rektorssekreterare" osv. oavsett om man är vikarierande, ställföreträdande eller tillförordnad. För mer information om varje lärosäte och dess personal, vänligen besök lärosätets webbplats.

Länkar till samtliga medlemmar i SUHF: