Styrelsen

SUHF:s styrelse består av förbundets ordförande, vice ordförande och ytterligare sex ledamöter utsedda av förbundsförsamlingen för en mandattid om två kalenderår.

Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas av förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutar i frågor som fortlöpande kräver förbundets ställningstagande. Styrelsen sammanträder 7-8 gånger per år. Protokollen finns längre ned på sidan.

Presidium

Styrelsen har utsett ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och generalsekreterare. Presidiet har överläggningar varje vecka.

Styrelsen har för perioden 2021 - 2022 följande sammansättning:

Porträtt av Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Ordförande

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Portrait of Hans Adolfsson, Umeå University

Vice ordförande

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet

Oortrait of Martin Hellström, University West

Martin Hellström, rektor Högskolan Väst

Portrait of Mats Viberg, Blekinge Institute of Technology

Mats Viberg, rektor Blekinge tekniska högskola

Porträtt av Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle

Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle

Porträtt av Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Karolinska Institutet

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Karolinska Institutet

Portrait of Paula Crabtree, The Stockholm University of the Arts

Paula Crabtree, rektor, Stockholms konstnärliga högskola

Portrait of Peter Aronsson, Peter Aronsson, Vice-Chancellor, Linnaeus University

Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitet