Styrelsen

SUHF:s styrelse består av förbundets ordförande, vice ordförande och ytterligare sex ledamöter utsedda av förbundsförsamlingen för en mandattid om två kalenderår.

Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas av förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutar i frågor som fortlöpande kräver förbundets ställningstagande. Styrelsen sammanträder 7-8 gånger per år. Protokollen finns längre ned på sidan.

Presidium

Styrelsen har utsett ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och generalsekreterare. Presidiet har överläggningar varje vecka.

Styrelsen har för perioden 2023 - 2024 följande sammansättning:

Portrait of Hans Adolfsson, Umeå University.

Ordförande

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet

Portrait of Erik Renström. Lunds University.

Vice ordförande

Erik Renström, rektor, Lunds universitet

Portrait of Agneta Marell, Jönköping Univeristy.

Agneta Marell, rektor, Jönköping University

Portrait of Helena Wessman.

Helena Wessman, rektor, Kungliga Musikhögskolan

Portrait of Kerstin Jacobsson, University Director, KTH Royal Institute of Technology

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, Kungliga Tekniska högskolan

Portrait of Martin Hellström, Mälardalen University

Martin Hellström, rektor, Mälardalens universitet

Portrait of Mats Viberg, Blekinge Institute of Technology

Mats Viberg, rektor, Blekinge tekniska högskola

Portrait of Peter Aronsson, Peter Aronsson, Vice-Chancellor, Linnaeus University

Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitet