Styrelsen

SUHF:s styrelse består av förbundets ordförande, vice ordförande och ytterligare sex ledamöter utsedda av förbundsförsamlingen för en mandattid om två kalenderår.

Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas av förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutar i frågor som fortlöpande kräver förbundets ställningstagande. Styrelsen sammanträder 7-8 gånger per år. Protokollen finns längre ned på sidan.

Presidium

Styrelsen har utsett ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och generalsekreterare. Presidiet har överläggningar varje vecka.

Styrelsen har för perioden 2019 - 2020 följande sammansättning:

Ordförande

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Vice ordförande

Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola

Stephen Hwang, rektor Högskolan i Halmstad

Johan Sterte, rektor Karlstads universitet

Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Karolinska Institutet

Paula Crabtree, rektor, Stockholms konstnärliga högskola

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet