Valberedning och revisorer

SUHF:s valberedning har till uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer.

Valberedning för perioden vårens förbundsförsamling 2020 fram till och med förbundsförsamlingen våren 2022

  • Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, ordförande mars 2020 – december 2020
  • Johan Sterte, rektor Karlstads universitet, ordförande januari 2021 – mars 2022
  • Sigbritt Karlsson, rektor KTH
  • Sara Arrhenius, rektor Kungl. Konsthögskolan
  • Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna
  • Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet

SUHF:s ordförande och vice ordförande har tillsammans med valberedningens ordförande rätt att fatta beslut om ersättare om någon ledamot avgår.

Revisorer för åren 2019-2020

  • Lars Niklasson, rektor, Högskolan i Skövde
  • Louise Pålsson, universitetsdirektör, Örebro universitet