Valberedning och revisorer

SUHF:s valberedning har till uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer.

Valberedning

Valberedningen verkar för perdioden från och med förbundsförsamlingen våren 2020 till och med förbundsförsamlingen, som äger rum våren 2022.

  • Johan Sterte, rektor Karlstads universitet, ordförande
  • Sigbritt Karlsson, rektor KTH
  • Sara Arrhenius, rektor Kungl. Konsthögskolan
  • Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna
  • Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet

SUHF:s ordförande och vice ordförande har tillsammans med valberedningens ordförande rätt att fatta beslut om ersättare om någon ledamot avgår.

Revisorer för åren 2021-2022

  • Lars Niklasson, rektor, Högskolan i Skövde
  • Louise Pålsson, universitetsdirektör, Örebro universitet