Valberedning och revisorer

SUHF:s valberedning har till uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer.

Valberedning

Valberedningen verkar för perioden från och med förbundsförsamlingen våren 2022 till och med förbundsförsamlingen, som äger rum våren 2024.

  • Johan Sterte, rektor Karlstads universitet, ordförande under 2022
  • Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola, ordförande under resterande mandatperiod
  • Sigbritt Karlsson, rektor KTH (under 2022)
  • Sara Arrhenius, rektor Kungl. Konsthögskolan
  • Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna
  • Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet

SUHF:s ordförande och vice ordförande har tillsammans med valberedningens ordförande rätt att fatta beslut om ersättare om någon ledamot avgår.

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorer för perioden från förbundsförsamlingen våren 2022 fram till och med förbundsförsamlingen våren 2024:

  • Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås
  • Louise Pålsson, universitetsdirektör, Örebro universitet