Tillgänglighetsredogörelse

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att suhf.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från suhf.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du komma i kontakt med vårt kansli genom att ringa eller skicka oss ett e-postmeddelande.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vill vi att du kontaktar oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är text 

  • Alt-text visas inte på alla bilder och är i vissa fall ofullständiga. (WCAG 2.1 SC1.1.1)

Dokument 

  • Webbplatsen har en del dokument (pdf) som inte uppfyller kraven. 

Formulär

  • Alt-text saknas eller är missvisande för inmatningsfält i formulär. (WCAG 2.1 SC1.3.1)

Information och relationer 

  • Rubriker är inte korrekt strukturerade. (WCAG 2.4.10 AAA)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tekniska tillgänglighetsproblem senast den 31 mars 2022 samt att kontinuerligt arbeta med redaktionellt styrd tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning). Tillgänglighetsöversyn gjord av webbleverantör (Osolo Consultant Group AB) i november 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 29 oktober 2021 efter genomförda åtgärder.