Förhandlingsgrupp UHR överenskommelser

Den 31 december 2024 upphör de nuvarande överenskommelserna som Universitets- och högskolerådet (UHR) hade tecknat med lärosätena gällande antagnings- och licenstjänster. Nya överenskommelser är planerade att tecknas under 2024 för att börja gälla den 1 januari 2025.

Uppdrag

För att ge möjlighet till planering och diskussion om utformningen av de nya överenskommelserna har SUHF beslutat om en förhandlingsgrupp som får i uppdrag att företräda medlemslärosätena i diskussionerna med UHR. I förhandlingsgruppens uppdrag ingår att beakta de olika behov som finns vid lärosäten med olika stora studentgrupper och olika typer av utbildningar. I uppdraget ingår även att föreslå för vilken period de nya överenskommelserna ska gälla.

Förhandlingsgruppen ska återrapportera till SUHF:s presidium.

Sammansättning