SUHF:s rådgivande grupp kring digitalisering

Digitaliseringen av samhälle, utbildning och forskning går fort och påverkar högskolesektorn på många plan.

SUHF:s grupper ansvarar för digitaliseringsfrågorna inom sina sakområden. Det finns inom förbundet även behov av en funktion med ansvar för omvärldsbevakning och att identifiera digitaliseringsfrågor där SUHF bör agera.

Gruppen ska

  • vara ett stöd till SUHF:s styrelse, presidium och kansli i frågor som rör digitaliseringen av högskolan
  • nationellt och internationellt bevaka och regelbundet rapportera digitaliseringsfrågor som berör högskolan
  • vid behov representera SUHF i relevanta fora
  • vid behov föreslå hur frågan bör hanteras.

Vid årets slut stämmer gruppen av med SUHF:s presidium.

Till ledamöter för perioden 1 januari 2024 – 31 december 2024 utses:

  • Catarina Coquand, högskoledirektör, Högskolan i Halmstad
  • Gerolf Nauwerck, IT-arkitekt, Uppsala universitet
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli