Kvalitet i administrationen

I uppdraget till Expertgruppen för kvalitetsfrågor ingår att "uppmärksamma och problematisera administrationens funktion och ställning inom högskolan". Expertgruppen har därför tillsatt en arbetsgrupp att arbeta med kvalitet i administrationen. Arbetsgruppen bär även ansvar för att planera och arrangera konferensen ”Kvalitet i Administration” som genomförs vartannat år. Nästa gång konferensen är planerad att ges är i augusti 2023.

Sammansättning

Ledamöter i arbetsgruppen för kvalitet i administrationen för perioden 2024-01-01 - 2025-12-31 är:

 • Micael Melander, högskoledirektör, Högskolan i Gävle, ordförande
 • Jenny Ahlén, administrativ direktör, biträdande universitetsdirektör, Linköpings universitet
 • Karin Ekborg-Persson, biträdande förvaltningschef, Lunds universitet
  Ludde Edgren, biträdande förvaltningschef, Mittuniversitetet
  Catarina Ludwig, avdelningschef, Södertörns högskola
  Malin Ryttberg, utredare, KTH
 • Eva Pettersson, prorektor, Blekinge tekniska högskola
 • Petra Adebäck, Högskolan i Gävle, sekreterare