Kvalitet i administrationen

I uppdraget till Expertgruppen för kvalitetsfrågor ingår att "uppmärksamma och problematisera administrationens funktion och ställning inom högskolan". Expertgruppen har därför tillsatt en arbetsgrupp att arbeta med kvalitet i administrationen. Arbetsgruppen bär även ansvar för att planera och arrangera konferensen ”Kvalitet i Administration” som genomförs vartannat år. Nästa gång konferensen är planerad att ges är i augusti 2021.

Sammansättning

Ledamöter i arbetsgruppen för kvalitet i administrationen är:

 • Jan Zirk, högskoledirektör, Högskolan i Skövde, ordförande
  Karin Ekborg-Persson, biträdande förvaltningschef, Lunds Universitet
  Heidi Hansson, vicerektor, Umeå universitet
  Catarina Ludwig, avdelningschef, Södertörns högskola
  Elisabet Nordvall, förvaltningschef, Konstfack
  Ulf Rydén, förvaltningschef, högskolan i Dalarna
 • Li Lejerstedt, förvaltningschef, Högskolan Väst