Kvalitet i administrationen

I uppdraget till Expertgruppen för kvalitetsfrågor ingår att "uppmärksamma och problematisera administrationens funktion och ställning inom högskolan". Expertgruppen har därför tillsatt en arbetsgrupp att arbeta med kvalitet i administrationen. Arbetsgruppen bär även ansvar för att planera och arrangera konferensen ”Kvalitet i Administration” som genomförs vartannat år. Nästa gång konferensen är planerad att ges är i augusti 2023.

Sammansättning

Ledamöter i arbetsgruppen för kvalitet i administrationen är:

 • Micael Melander, förvaltningschef, Högskolan i Gävle, ordförande
  Karin Ekborg-Persson, biträdande förvaltningschef, Lunds universitet
  Ludde Edgren, biträdande förvaltningschef, Mittuniversitetet
  Catarina Ludwig, avdelningschef, Södertörns högskola
  Johan Johansson, Chef universitetsledningens stab, Göteborgs universitet
 • Eva Pettersson, prorektor, Blekinge tekniska högskola
 •