Arbetsgruppen för digitalisering

Digitaliseringen av samhälle, utbildning och forskning går oerhört fort. Sveriges universitet och högskolor ligger på många områden i framkant i denna utveckling samtidigt står de inför stora digitala utmaningar och möjligheter.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta med frågor som rör digitalisering av högskolan. Arbetet ska fokusera på hur lärosätena kan möta de utmaningar den snabba utvecklingen ger och hur de kan samverka inom dessa frågor.

Gruppen ska

 • följa och analysera digitaliseringsutvecklingen i Sverige, omvärlden och inom högskolesektorn
 • följa arbetet i Digitaliseringsrådet
 • beakta vad olika parter såsom Sunet, Svensk nationell datatjänst (SND), Kungliga biblioteket (KB), URFI m.fl. gör inom området
 • bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn
 • föreslå möjliga åtgärder för ökad samverkan mellan lärosätena.

Gruppens arbete ska samordnas med andra relevanta SUHF-grupper som hanterar digitalise­rings­frågor, såsom SUHF:s expertgrupp för arkiv- och informationshantering och  arbets­gruppen för forskningsdata.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2021 utses:

 • Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor, Göteborgs universitet (ordförande)
 • Ann-Sofie Axelsson, prefekt Vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers
 • Jonas Gilbert, bibliotekschef, Högskolan i Borås
 • Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, KTH
 • Johan Johansson, ordförande Sveriges universitets och högskolors IT-chefsforum, Lunds universitet
 • Maria Wedel Knutsson, rektor, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna
 • Paul Pettersson, rektor, Mälardalens högskola
 • Catarina Coquand, högskoledirektör, Högskolan i Halmstad
 • Katja Eftring, student, Lunds tekniska högskola, SFS
 • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)