!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Högskolans digitalisering: omvärld, säkerhet, styrning, kompetens

21 nov

SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering inbjuder till webbinariet

Högskolans digitalisering: omvärld, säkerhet, styrning, kompetens

Webbinariet genomförs tisdagen den 21 november 2023 kl. 10-12 via Zoom.

Om webbinariet

Under pandemin tvingades sektorn till en snabb digitalisering, både vad gäller ny teknik och förändrade arbetssätt. Det postpandemiska landskapet ställer minst lika höga krav på förändring men också på en mer hållbar digitalisering.

Högt på dagordningen ligger cybersäkerhet och integritet. Hybrid undervisning och det hybrida arbetslivet utmanar IT-organisationen men även etablerade campus­miljöer. Molntjänster skapar nya arenor för digital innovation samtidigt som läro­sätenas rådighet påverkas.

Inom både forskning och utbildning etableras nya infrastrukturer och standarder som påverkar inte bara enskilda lärosäten utan även strategier på nationell och internationell nivå. Digital kompetens blir här en kritisk framgångsfaktor för dialogen mellan verksamhet och IT på alla nivåer.

SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering vill samla representanter från landets univer­sitet och högskolor till ett webbinarium med fokus på omvärldsbevakning och ledningsfrågor kopplat till den digitala transformationen.

Under detta tvåtimmars webbinarium kommer vi genomföra fyra föredrag diskutera dels internationella digitala perspektiv och dels nationella digitala perspektiv.

  • Digitalisering i ett europeiskt perspektiv: Thomas Jørgensen, Director of Policy Coordination and Foresight, EUA (engelska)
  • Hur arbetar den finska högskolesektorn med digitalisering? Hanna Nordlund, projektledare, Digivisio (engelska)
  • Har vi den ledningsförmåga eller kunskap på alla nivåer som behövs? Tony Ottosson Gadd, IT-chef, Göteborgs universitet
  • Framtidsspaning: Jan Gulliksen ”Gulan”, professor, KTH

Målgrupp

Lärosätesledningar och de som arbetar med högskolans digitalisering på strategisk nivå.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lars Alberius

Anmälan

Anmälan är stängd.

Möteslänk sänds ut till alla anmälda ett par dagar före webbinariet.

Välkommen!