Högskolans digitalisering: omvärld, säkerhet, styrning, kompetens

21 nov

SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering inbjuder till webbinariet

Högskolans digitalisering: omvärld, säkerhet, styrning, kompetens

Webbinariet genomförs tisdagen den 21 november 2023 kl. 10-12 via Zoom.

Om webbinariet

Under pandemin tvingades sektorn till en snabb digitalisering, både vad gäller ny teknik och förändrade arbetssätt. Det postpandemiska landskapet ställer minst lika höga krav på förändring men också på en mer hållbar digitalisering.

Högt på dagordningen ligger cybersäkerhet och integritet. Hybrid undervisning och det hybrida arbetslivet utmanar IT-organisationen men även etablerade campus­miljöer. Molntjänster skapar nya arenor för digital innovation samtidigt som läro­sätenas rådighet påverkas.

Inom både forskning och utbildning etableras nya infrastrukturer och standarder som påverkar inte bara enskilda lärosäten utan även strategier på nationell och internationell nivå. Digital kompetens blir här en kritisk framgångsfaktor för dialogen mellan verksamhet och IT på alla nivåer.

SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering vill samla representanter från landets univer­sitet och högskolor till ett webbinarium med fokus på omvärldsbevakning och ledningsfrågor kopplat till den digitala transformationen.

Under detta tvåtimmars webbinarium kommer vi att fokusera på:

  • Digitalisering i ett europeiskt perspektiv
  • Hur samarbetar vi bättre för att nå gemensamma lösningar?
  • Har vi den ledningskompetens på alla nivåer som behövs för digitaliseringen av högskolan?

Målgrupp

Lärosätesledningar och de som arbetar med högskolans digitalisering på strategisk nivå.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lars Alberius

Anmälan

Anmälan till webbinariet är nu öppen - se formulär nederst på sidan.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 15 november.

Möteslänk sänds ut till alla anmälda ett par dagar före webbinariet.

Välkommen!