Förhandlingsgrupp för avtal mellan SUHF och Bonus Copyright Access

Förhandlingsgrupp för avtal mellan SUHF:s medlemmar och Bonus Copyright Access medlemsorganisationer.

SUHF och högskolorna har tecknat ett avtal med Bonus Copyright Access som sedan den 1 januari 2014 reglerar kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet. När avtalet slöts rådde andra förutsättningar och SUHF aktiverade därför åter förhandlingsgruppen som under vintern 2022 - 2023 har utvärderat avtalet.

Förhandlingsgruppen består av Susanne Kristensson, Lunds universitet (sammankallande), Jakob Harnesk, Karlstads universitet, Chatarina Larson, Umeå universitet och Peter Liljenstolpe, Mälardalens universitet.