Förhandlingsgrupp för avtal mellan SUHF och Bonus Copyright Access

Förhandlingsgrupp för avtal mellan SUHF:s medlemmar genom SUHF och BonusBonus Copyright Access medlemsorganisationer.

Regeringen har under våren 2013 sagt upp avtalet om kopiering inom högskoleområdet från 2011 mellan staten och Bonus Bonus Copyright Access medlemsorganisationer. 

SUHF har beslutat tillsätta en förhandlingsgrupp för ändamålet. De enskilda medlemmarna lämnar fullmakt till förhandlingsgruppen att på deras vägnar träffa en överenskommelse.

Förhandlingsgruppen består av Susanne Kristensson, Lunds universitet (sammankallande); Per Hallerstig, Högskolan i Jönköping; Chatarina Larson, Umeå universitet och Peter Liljenstolpe, Kungl. Musikhögskolan.

SUHF:s kansli ansvarar för inhämtandet av fullmakter.