Förhandlingsgrupp för avtal mellan SUHF och Bonus Copyright Access

Förhandlingsgrupp för avtal mellan SUHF:s medlemmar och Bonus Copyright Access medlemsorganisationer.

SUHF och högskolorna har tecknat ett avtal med Bonus Copyright Access som sedan den 1 januari 2014 reglerar kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet. När avtalet slöts rådde andra förutsättningar och det är därför angeläget att under 2023 utvärdera avtalet. SUHF har därför beslutat att aktivera en förhandlingsgrupp.

Förhandlingsgruppen består av Susanne Kristensson, Lunds universitet (sammankallande), Jakob Harnesk, Karlstads universitet, Chatarina Larson, Umeå universitet och Peter Liljenstolpe, Mälardalens universitet.