Utredningen om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning

Lärosätena behöver en ändamålsenlig e-infrastruktur. Detta har åter aktualiserats av SUHF:s styrelse. Styrelsen tog under våren 2023 initiativ till dialog med Universitets- och högskolerådet, Ladokkonsortiet och Vetenskapsrådet om behov och problembeskrivning. Efter samråd med ledningarna för dessa organisationer under hösten 2023 har SUHF beslutat att tillsätta en utredning om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning.

Uppdrag

SUHF har beslutat ett direktiv med uppdrag till utredningen. Direktivet beskriver förutsättningar, pågående initiativ och frågeställningar som utredaren ska överväga. Uppdraget innebär att utredaren, efter hörande av verksamhetsföreträdare inom lärosätena och de berörda organisationerna, ska föreslå möjliga åtgärder för att utveckla Sveriges nationellt samordnade organisation, styrning och finansiering avseende den e-infrastruktur som lärosätena behöver för sin verksamhet.

Utredaren ska lämna en delrapport med preliminära överväganden senast den 1 mars 2024 och en slutrapport med förslag på åtgärder senast den 1 juli 2024.

Utredare

SUHF har utsett Ann Fust, f.d. rådsdirektör, Vetenskapsrådet, till att genomföra utredningen om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning, tillsammans med Magnus Petersson, f.d. stf. universitetsdirektör, Göteborgs universitet.

Kontakt med utredningen om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning:
E-post till Ann Fust
E-post till Magnus Petersson