Arbetsgruppen för disciplinärenden

Expertgruppen för etikfrågor har fått uppdrag att inrätta en arbetsgrupp att arbeta med disciplinärendefrågor. Arbetet tar utgångspunkt i de frågor som lyftes under den heldag om disciplinfrågor som genomfördes i november 2019. Minnesanteckningar från konferensen finns som bilaga.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att inventera processen för disciplinärenden och överväga framtagandet av gemensamma deklarationer, rekommendationer eller ramverk vad gäller förebyggande av fusk, anmälan, bedömning och påföljd av disciplinärenden vid landets lärosäten.
Gruppens arbete bör samordnas med andra relevanta SUHF-grupper som hanterar studentfrågor, framför allt Expertgruppen för studieadministrativa frågor. Gruppen bör även samarbeta med relevanta grupperingar som arbetar inom området.

Sammansättning

 • Katrine Riklund, Umeå universitet, ordförande
  Mattias Wande, Uppsala universitet
  Christina Olsen Lundh, Högskolan väst
  Per Hillbur, Malmö universitet
  Camilla Hahn, Linköpings universitet,
  Lars-Erik Nilsson, Högskolan Kristianstad
  Gabriel Aspegrén, SFS
  Lars Alberius, SUHF:s kansli
  Linda Lundmark, Umeå universitet, sekreterare

SFS har även utsett en referensgrupp till arbetet bestående av:

 • Julia Timan, Linköpings universitet
  Victor Johansson, Umeå universitet
  Erika Falk, Jönköping University
  Lehman Benson Jr., Lunds universitet och Uppsala universitet
  Paulina Samuelsson, Högskolan väst

Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.
Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med kansliet. Arbetsgruppen ska regelbundet rapportera till expertgruppen för etikfrågor.