Redovisningsrådet

Inom HfR finns ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och ESV i syfte att underlätta för sektorns myndigheter.

I mars 2007 ställde sig förbundsförsamlingen bakom grunderna i rapporten Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor som avlämnades av SUHF:s dåvarande arbetsgrupp för full kostnadstäckning.

Redovisningsrådet har ansvaret för att förvalta modellen. Detta medför ansvar för att bevaka behov av förändringar eller förtydliganden och lämna förslag till styrgruppen.

Rådet ska

 • utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisningskrav
 • medverka i besvarandet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyrning
 • bistå vid frågor om SUHF-modellen.

Ledamöter mandatperioden 2018-2019

 • Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet (ordförande)
 • Margareta Uvhagen Antoni, Uppsala universitet
 • Stefan Axelsson, Högskolan i Skövde
 • Annika Eriksson, Umeå universitet
 • Paul Hansson, Göteborgs universitet 
 • Cecilia Sjöström, Lunds universitet
 • Andreas Sundberg, Linköpings universitet
 • Lena Törnborg, Linköpings universitet, expert SUHF-modellen