Redovisningsrådet

Expertgruppen för ekonomifrågor har upprättat ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och ESV i syfte att underlätta för sektorns myndigheter. Rådet är också ansvarigt för förvaltningen och utvecklingen av SUHF-modellen.

I mars 2007 ställde sig förbundsförsamlingen bakom grunderna i rapporten Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor som avlämnades av SUHF:s dåvarande arbetsgrupp för full kostnadstäckning.

Redovisningsrådet har ansvaret för att förvalta modellen. Detta medför ansvar för att bevaka behov av förändringar eller förtydliganden och lämna förslag till styrgruppen.

Rådet ska

 • utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisningskrav
 • medverka i besvarandet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyrning
 • bistå vid frågor om SUHF-modellen.

Ledamöter mandatperioden 2022-2023

 • Hanna Mörtberg, ekonomichef, Uppsala universitet (ordförande)
 • Margareta Uvhagen Antoni, controller Uppsala universitet
 • Stefan Axelsson, ekonomichef Högskolan i Skövde
 • Annica Eriksson, controller Umeå universitet
 • Paul Hansson, redovisningschef Göteborgs universitet
 • Joakim Karlsson, ekonomichef Linnéuniversitetet
 • Cecilia Sjöström, redovisningschef Lunds universitet
 • Andreas Sundberg, redovisningschef Linköpings universitet