Sekreterarnätverket

Sekreterarnätverket är ett mångårigt nationellt nätverk som består av oss som arbetar i funktionen rektorssekreterare, sekreterare för universitetsdirektör/förvaltningschef eller som ledningsstöd på SUHF:s medlemslärosäten.

Nätverket träffas minst en gång per år i SUHF:s regi för att diskutera sin gemensamma yrkesroll samt utbyta erfarenheter. 

Nästa nätverksträff

Årets träff kommer att äga rum på Karlstads universitet.

Nu är anmälan stängd. Tack för alla anmälningar.

Nu ser vi fram emot mycket givande diskussioner!


Inbjudan och anmälningslänk till träffen har även skickats ut per mejl. 
Kom ihåg att både anmäla dig samt att boka ditt hotell!


Varmt välkommen till nästa sekreterarnätverksträff!


Hälsningar,
Arbetsgrupp 2019


Arbetsgruppen för nätverksträffen 2019:

Kicki Eriksson, KaU (kristina.eriksson@kau.se)
Anita Braun, MaU (anita.braun@mah.se) 
Regina Andreasson, GU (regina.andreasson@gu.se)
Viktoria Tössberg, GU (viktoria.tossberg@gu.se)
Åsa Sörqvist, GU (asa.sorqvist@gu.se)
Maria Åberg Andersson, LTU (maria.aberg-andersson@ltu.se)


För frågor kring Sekreterarnätverket går det bra att kontakta Pia Vallgårda.