Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Uppdrag

Expertgruppen för kvalitetsfrågor har sedan gruppen bildades ett övergripande uppdrag att främja ett nationellt erfarenhetsutbyte inom högskolesektorn när det gäller kvalitetsutveckling inom forskning, utbildning och administration. För den kommande perioden ska uppdraget främst fokusera på systemfrågor avseende kvalitet inom såväl forskning som utbildning och administration.

I arbetet ska expertgruppen samverka med andra grupper inom SUHF och expertgruppen kan även skapa undergrupper för särskilda arbetsuppgifter. Även internationella kontaktytor bör skapas och användas i arbetet.

Expertgruppen ska vidare:

 • vara ett stöd för SUHF:s styrelse i dess arbete med förbundets ställningstagande kring kvalitetsfrågor
 • aktivt bidra i arbetet med implementering och uppföljning av det nationella kvalitetssystemet för högre utbildning och forskning
 • skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan lärosäten i arbetet med utveckling av interna kvalitetssystem och de tematiska områden som utvärderas nationellt
 • stödja kvalitetsutveckling i administrationen inom högskolan exempelvis genom erfarenhetsutbyte

Ledamöter

Ledamöter för perioden 2022-01-01 till 2023-12-31:

 • Clas Hättestrand, prorektor, Stockholms universitet, ordförande
 • Erwin Van Rijswoud, utredare, Örebro universitet, sekreterare
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet
 • Åsa Ekberg, avdelningschef, Lunds universitet
 • Åsa Kettis, avdelningschef, Uppsala universitet
 • Micael Melander, förvaltningschef, Högskolan i Gävle
 • Eva Pettersson, prorektor, Blekinge tekniska högskola
 • Niklas Ammert, prorektor, Linnéuniversitetet
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF:s kansli.

SFS har rätt att utse en representant till arbetsgruppen.

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer man anser behövas för uppdraget.