!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgrupp för försäkringsfrågor

SUHF:s presidium har beslutat att tillsätta en tillfällig arbetsgrupp för försäkringsfrågor. Gruppen får i uppdrag att utreda hur personskadeförsäkringar för inhemska och utländska studenter vid svenska lärosäten fungerar vid olika former av studier. Några exempel på studieformer där försäkringsfrågan behöver klargöras är distansstudier, blandformer av campusförlagd och webbaserad undervisning, utbytesstudier för utresande studenter samt webbaserad undervisning för inresande utbytesstudenter (”utbyten på distans”). Arbetsgruppen rapporterar till SUHF:s presidium.

Sammansättning

 • Åsa Petri, Stockholms universitet, ordförande
  Susanne Corrigox, Högskolan Dalarna
  Johanna Wallander, KTH
  Maria Olsson, KI
  Ida Söderlund, Linnéuniversitetet
  Maria Vyatkina, Luleå tekniska universitet
  Ylva Sörhede, Lunds universitet
  Emma McKeogh, Mittuniversitetet
  Helena Hallgren Lönn. Stockholms konstnärliga högskola
  Lina Solander, Uppsala universitet 
  Helena Gradin, Umeå universitet
  Sebastian Lagunas Rosén, Sveriges förenade studentkårer.