!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för högskolepedagogik och lärande – ersatt av expertgrupp

SUHF har under lång tid hanterat frågor om pedagogik och lärande genom tillfälliga arbetsgrupper. Dessa har levat under en tid för att hantera en eller flera specifika frågor inom området. Ofta har arbetsgruppen under arbetet sammanställt material, lagt fram förslag till åtgärder och stött på andra närliggande frågor som sektorn skulle ha nytta av att belysa. När dessa arbetsgrupper har avslutat sitt uppdrag och överlämnat sitt resultat, ofta i form av en rapport, har det i flera fall saknats en gruppering för att ta hand om resultatet och arbeta vidare med materialet. Av denna anledning startar SUHF en arbetsgrupp som ska utforska behovet av en mer permanent arbetsgrupp för högskolepedagogik och lärande.

Uppdrag

Arbetsgruppen har i uppdrag att utforska behovet av en mer permanent arbetsgrupp för högskolepedagogik och lärande. Om man kommer fram till att behovet och nyttan finns så ska man föreslå uppdrag och sammansättning för en sådan arbetsgrupp. 

I det utforskande uppdraget bör man bland annat inkludera:

 • Högskolepedagogiska frågor (inklusive UKÄ:s regeringsuppdrag att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor)
 • Meriteringsfrågor
 • Om det finns frågor att gå vidare med från de tidigare arbetsgrupperna för
   - betygsfrågor
   - framtidens lärandemiljöer
  - översyn av rekommendation om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
 • Engagemang i NU-konferenserna

Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31 utses:

 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, ordförande
 • Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet, verkställande ledamot
 • Nils Ekedahl, vicerektor Södertörns högskola
 • Lars Geschwind, Kungl. Tekniska högskolan
 • Henrick Gyllberg, högskoledirektör Blekinge tekniska högskola
 • Per-Henrik Holgersson, dekan/akademichef Kungl. Musikhögskolan
 • Pernilla Nilsson, vicerektor Högskolan i Halmstad
 • Mette Sandoff, vicerektor Göteborgs universitet
 • Linda Gerén, utredare SUHF
 • Simon Edström, vice ordförande SFS. 

Gruppen kan adjungera personer som anses nödvändiga för hela eller delar av uppdraget.