Arbetsgrupp 3 för Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (vilande)

Sedan juni 2016 har SUHF arbetat med nationella samordningsfrågor och stöd till de svenska lärosäten som är intresserade att ansluta till den Europeiska stadgan för forskare.

Nationellt samordningsarbete och en seminarieserie som syftar till att hjälpa intresserade lärosäten att ansluta till stadgan har hittills genomförts. I september startar vi ytterligare en seminarieserie på samma tema. Representerade medverkande bildar en arbetsgrupp.

 • Lärosäten som är anslutna till stadgan för forskare:

 • Luleå tekniska universitet, 180115
 • Jönköping University, 181211
 • Örebro universitet, 181221
 • Uppsala universitet, 190227
 • Södertörns högskola, 191120
 • Karolinska institutet, 200608
 • Högskolan i Halmstad, 200623
 • Karlstads universitet, 200907
 • Lunds universitet, 200922
 • Umeå universitet, 201006
  Linnéuniversitetet, 210226
  Kungliga Tekniska högskolan, 210507
 • Högskolan i Borås, 210512
 • Högskolan i Skövde, 211021

Syfte och uppdrag

Arbetsgruppens syfte är att gemensamt hjälpas åt att förbereda för en anslutning till stadgan. Seminarieseriens program är utarbetat för att ge stöd att färdigställa det enskilda lärosätets ansökan till EU och förbereda en implementering av EUs stadga för forskare. Deltagarna i programmet utgör stöd- och referensgrupp.
Seminarierna är lämpade för de lärosäten som tagit aktivt beslut att starta ansökningsprocessen och arbeta för att implementera stadgan.
Serien består av fem seminarier, förlagda under hösten 2018 med avslut januari 2019 och hålls på SUHFs kansli i Stockholm. Upplägget grundar sig på EUs riktlinjer samt lärosätenas efterfrågan.

Nytt för programmet är kort genomgång av det e-verktyg som nu är obligatoriskt att använda vid ansökan samt genomgång av de nya förenklade mallarna.

Arbetet bygger på egen vald arbetstakt och varje lärosäte väljer själv när och om man väljer att lämna in sin ansökan. Arbetsgruppens mål är dock att gå igenom samtliga nödvändiga moment för att kunna färdigställa ansökan inom programmets tidsrymd.

 • Gruppens sammansättning:

 • Birgitta Alfreus, HR-chef, Högskolan i Borås
  Catherine Legrand, prorektor, Linnéuniversitetet
  Helena Birath, HR-partner, Linnéuniversitetet
  Marianne Johansson Hellström, HR-chef, Linnéuniversitetet
  Gunilla Thylander, personalchef, Lunds universitet
  Ulrika Dagman, bitr HR-chef, Högskolan i Skövde
  Mats Rydehäll, chef avd forskningsstöd, Högskolan i Skövde
  Therese Hansson, HR-specialist, Högskolan i Skövde
  Tabea Dierker, Forskningskoordinator, Högskolan i Skövde
  Brigitta Jaksa, Internationell handläggare, Södertörns högskola
  Tomas Rothstein, bitr personalchef, Södertörns högskola
  Sara Svensson, HR-specialist, Högskolan i Borås
  Malin Eriksson, HR-specialist, Högskolan i Borås
  Ellen Rydberg, Chef Grants & Innovation Office, Högskolan i Borås
  Anneli Wiklander, Forskningshandläggare, Lunds universitet
  Charlotta Fransén, projektledare, SUHF, Adnobis

För mer information

För mer information kontakta Charlotta Fransén, 070-226 68 14

Relaterat material och länkar

EURAXESS