!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Samverkanskonferens SUHF – Migrationsverket

18 sep

Samverkansgruppen SUHF - Migrationsverket bjuder in samtliga lärosäten till en heldag om samarbete kring rekrytering, antagning och uppehållstillstånd för studenter och doktorander.

  • Dag: Måndagen 18 september 2023.
  • Tid: kl. 09:30 - 16:30.
  • Plats: Downtown Camper by Scandic, Drottninggatan 28, Stockholm.
  • Program: se längst ned på sidan.

Dokumentationen från samverkanskonferensen finns samlad längst ned på denna sida (uppdaterad den 22 september 2023)

Samverkansgruppen SUHF - Migrationsverket har enats om att samarbeta kring åtgärder för att göra det så smidigt och enkelt som möjligt för den som har avsikt att studera och behöver uppehållstillstånd för studier, samt för att motverka missbruk av uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning. Sedan 1 januari 2023 har Migrationsverket och lärosätena också fått ett uppdrag från regeringen att arbeta tillsammans med detta.

Vid denna konferens medverkar Anders Söderholm som är rektor vid KTH och ordförande för Samverkansgruppen SUHF - Migrationsverket. Dessutom deltar flera andra ledare och experter från lärosätena, Migrationsverket, Polisen och andra myndigheter.

SUHF och Migrationsverket har ett ömsesidigt behov av utvecklad dialog och samarbete kring frågor där vi har överlappande processer. Det gäller uppehållstillstånd för studenter, doktorander och forskare som lärosätena rekryterar till Sverige.

Denna konferens belyser utmaningar och möjligheter för studenter och doktorander. Samverkansgruppen arbetar också med att se till att principiella frågor för forskare omhändertas. Men det avser gruppen återkomma till vid ett senare tillfälle.

Målgrupp

Konferensens målgrupp är lärosätets ledning samt chefer och experter inom centralt verksamhetsstöd för rekrytering och antagning av doktorander och studenter som behöver uppehållstillstånd för att komma till Sverige.

Anmälan och mer information

Sista anmälningsdag var den 28 augusti.
Deltagaravgiften är 1900 kr ex. moms för statliga myndigheter och 2375 kr (inkl. moms 475 kr) för övriga.
Frågor om anmälan, betalning eller skicka ersättare går via Akademikonferens.

Kontakt

Frågor om innehållet: Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare, SUHF:s kansli
Frågor om anmälan eller betalning: kontakta Akademikonferens

Välkommen!