Umeå universitet – ett exempel på hur arbetet med hot och våld kan göras till en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

9 okt

SUHF har under flera år arbetat med frågan om hat och hot mot högskolans personal. I oktober 2023 genomförde SUHF ett symposium med titeln "Ett öppet samtal om hat och hot".  

Om workshopen

Internrevisionen vid Umeå universitet fick 2021 i uppdrag av universitetsstyrelsen att genomfört en granskning av universitetets förebyggande arbete mot hot och våld. Syftet med granskningen var att undersöka om det vid universitetet finns ett systematiskt arbete för att förebygga hot och våld samt för att följa upp förekomst av hot och våld.

Webbseminariet tar sin början i internrevisorernas slutsatser och rekommendationer och fortsätter med en beskrivning om hur universitetet tar arbetet vidare. Seminariets sista del omfattar ett erfarenhetsutbyte mellan seminariedeltagarna.

Tid och plats

Workshopen äger rum digitalt den 9 oktober 2024 kl. 13:00-15:00.
Anmälan förutsätter deltagande under hela workshoppen.

Ytterligare information och konferenslänk skickas ut till de anmälda någon dag före seminariet.

Målgrupp

Målgruppen är lärosätes ledningar samt nyckelpersoner inom HR, kommunikation och säkerhet.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 3:e oktober 2024. Föranmälan krävs via formuläret nedan, antalet platser kan komma att begränsas.