!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Ett samlat grepp! – en konferens om aktuella vårdkompetensfrågor

26 jan

Konferensen syftar till att stärka nätverket och främja erfarenhetsutbyten och samverkan mellan lärosätena i aktuella vårdkompetensfrågor.

  • Hur kan tillgången på forskarutbildning öka inom vårdområdet?
  • Hur kan det interprofessionella lärandet i våra utbildningar stärkas?
  • Hur kan regional eller nationell samverkan stärka mindre professionsutbildningar?
  • Regeringens nya uppdrag till Nationella vårdkompetensrådet att ta fram en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning – vad innebär det för lärosätena?

Dokument från konferensen finns längst ned på denna sida.

Tid och plats

Konferensen äger rum torsdagen den 26 januari 2023, kl. 09:30 – 16:00, på Marie Cederschiöld högskola, Stigbergsgatan 30 A i Stockholm.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till de personer som är lärosätenas representanter i de regionala vårdkompetensråden och i ledningsfunktion vid lärosätena. Även representanter för övriga lärosäten med vårdutbildningar men som för närvarande inte är representerade i något regionalt vårdkompetensråd är välkomna att delta!

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 23 december 2022.

Deltagaravgiften är 1360 kr för statliga myndigheter. För övriga 1700 kr, inkl. 340 kr moms. För eventuell avanmälan kontaktar du Akademikonferens. Efter den 23 december 2022 debiteras full konferensavgift.

Frågor?

Finns det frågor om anmälan, avbokning eller betalning? Kontakta Akademikonferens

Finns det frågor om programmet eller konferensen? Kontakta Christopher Sönnerbrandt