!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s konferens om vårdkompetens 2024

29 jan

Välkommen till SUHF:s nationella konferens om vårdkompetens 2024. Konferensens syfte är att stärka nätverket och främja erfarenhetsutbyten och samverkan mellan lärosätena i aktuella vårdkompetensfrågor.

Konferensdokumentationen finns publicerad längst ned på denna sida.

Tid och plats

Måndag den 29 januari, kl. 09:30 - 16:00, i Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.

Program

9:00   Registrering

9.30   Inledning, välkommen

 • Roger Klinth, rektor Marie Cederschiöld högskola, ordförande i SUHF:s expertgrupp för professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården, och Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare, SUHF.

9.40 Hinder och möjligheter för samarbeten mellan lärosäten

 • Martin Norsell, generaldirektör, och Kristina Sundberg, utredare, Universitetskanslersämbetet.
 • Johan Dabrosin Söderholm, professor, Linköpings universitet, modererar.

10:10 Hot om kompetensbrist inom hälso- och sjukvården – utveckling av söktryck till högskolan

 • Matts Olovsson, prodekan, Uppsala universitet.

10:30 Paus med kaffe

11:00 Workshop: Vad krävs för att underlätta samverkan över lärosätesgränser?

 • Moderator: Anna-Karin Andershed, prorektor Örebro universitet
 • Varför samverka och samarbeta?
 • Hur kan det som hindrar röjas undan?

12.30 Lunch

13.30 (forts.) Workshop: Vad krävs för att underlätta samverkan över lärosätesgränser?

14:10 Paus med kaffe

14:40 Lägesrapport från Nationella vårdkompetensrådets arbete med att ta fram en nationell plan.

 • Ann-Marie Wennberg Larkö, professor Sahlgrenska akademin, direktör med ansvar för Life Science i Västra Götalandsregionen, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet.
 • Ewa Ehrenborg, vicerektor, Karolinska Institutet, och Magnus Hultin, vicedekan, Umeå universitet, kommenterar och ställer frågor.

15:20 Förslag från utredningen om VFU i sjuksköterskeutbildningarna

 • Hans Wiklund, universitetsdirektör Umeå universitet, nationell samordnare och särskild utredare för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen, samt Ida Asplund, utredningssekreterare.
 • Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde, modererar.

15.50 Avslutande kommentarer

 • Roger Klinth, ordförande i SUHF:s expertgrupp för professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården.

16.00 Tack för idag!

Målgrupp

Konferensen vänder sig till de personer som är lärosätenas representanter i de regionala vårdkompetensråden och i ledningsfunktion vid lärosätena. Även representanter för övriga lärosäten med vårdutbildningar men som för närvarande inte är representerade i något regionalt vårdkompetensråd är välkomna att delta.

SUHF bjuder även in studentrepresentanter som är nationellt utsedda av Sveriges förenade studentkårer (SFS) samt ledningen för det nationella vårdkompetensrådet.

Anmälan och deltagaravgift

Anmälan har stängt.

Deltagaravgift är 2000 kr ex. moms, och 2500 kr inklusive moms.

Välkommen!

Kontakt, för frågor om konferensens innehåll: Christopher Sönnerbrandt, SUHF:s kansli.

Frågor om anmälan, avbokning, ersättare och betalning, kontakta Akademikonferens