SUHF:s konferens om vårdkompetens 2024

29 jan

Välkommen till SUHF:s nationella konferens om vårdkompetens 2024. Konferensens syfte är att stärka nätverket och främja erfarenhetsutbyten och samverkan mellan lärosätena i aktuella vårdkompetensfrågor.

  • Förutsättningar för livslångt lärande och fortbildning
  • Vad krävs för att underlätta samverkan över lärosätesgränser?
  • Lägesrapport från Nationellla vårdkompetensrådets arbete med att ta fram en nationell plan.
  • Diskussion kring förslag från utredningen om verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningarna.

Vid konferensen medverkar:

Konferensensprogrammet uppdateras löpande under hösten.

Tid och plats

Måndag den 29 januari, kl. 09:30 - 16:00, i Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till de personer som är lärosätenas representanter i de regionala vårdkompetensråden och i ledningsfunktion vid lärosätena. Även representanter för övriga lärosäten med vårdutbildningar men som för närvarande inte är representerade i något regionalt vårdkompetensråd är välkomna att delta.

SUHF bjuder även in studentrepresentanter som är nationellt utsedda av Sveriges förenade studentkårer (SFS) samt ledningen för det nationella vårdkompetensrådet.

Anmälan och deltagaravgift

Välkommen att anmäla dig (via Invajo, som hanteras av Akademikonferens), länk till anmälan. Anmäl dig senast 8 januari. Deltagaravgift är 2000 kr ex. moms, och 2500 kr inklusive moms.

Save the Date!

Konferensen är ett arrangemang av SUHF:s arbetsgrupp för vårdkompetens.

Kontakt, för frågor om konferensens innehåll: Christopher Sönnerbrandt, SUHF:s kansli.

Frågor om anmälan, avbokning, ersättare och betalning, kontakta Akademikonferens