Kvalitetssäkring i utbildning och forskning

12 mar

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor välkomnar alla, som ansvarar för eller arbetar med kvalitetssäkring av utbildning och forskning, till denna konferens. Fokus ligger både på nuvarande och framtidens kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning. Mer information kommer i början av 2021.

Vår konferens "Kvalitetssäkring i utbildning och forskning" äger rum digitalt fredag den 12 mars 2021, kl. 10:00-15:00 (preliminära klockslag).

Anmälan till konferensen finner du längre ned på denna sida. Att delta är kostnadsfritt, men du måste vara anmäld för att kunna delta. Konferenslänk skickas ut till de anmälda någon dag före konferensen.

Om du har frågor eller annat är du välkommen att kontakta Marita Hilliges

Välkommen!

Dokument