!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Kvalitetssäkring i utbildning och forskning

12 mar

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor välkomnar alla, som ansvarar för eller arbetar med kvalitetssäkring av utbildning och forskning, till denna konferens. Fokus ligger både på nuvarande och framtidens kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning. Vår konferens "Kvalitetssäkring i utbildning och forskning" äger rum digitalt fredag den 12 mars 2021, kl. 10:00-15:00.

Anmälan till konferensen är nu stängd. Att delta är kostnadsfritt, men du måste vara anmäld, senast den 5/3, för att kunna delta.

Konferenslänk har skickats ut till de anmälda - skulle du inte ha fått den, och du är anmäld sedan tidigare - hör genast av dig till: Pia Vallgårda.

Om du har frågor eller annat är du välkommen att kontakta Marita Hilliges

Välkommen!