The board

Porträtt av Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Chair

Astrid Söderbergh Widding, Vice-Chancellor, Stockholm University

Portrait of Hans Adolfsson, Umeå University

Vice Chair

Hans Adolfsson, Vice-Chancellor, Umeå University

Portrait of Martin Hellström, Mälardalen University

Martin Hellström, Vice-Chancellor, Mälardalen University

Portrait of Mats Viberg, Blekinge Institute of Technology

Mats Viberg, Vice-Chancellor, Blekinge Institute of Technology

Porträtt av Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle

Ylva Fältholm, Vice-Chancellor, University of Gävle

Portrait of Kerstin Jacobsson, University Director, KTH Royal Institute of Technology

Kerstin Jacobsson, University Director, KTH Royal Institute of Technology

Portrait of Paula Crabtree, The Stockholm University of the Arts

Paula Crabtree, Vice-Chancellor, Stockholm University of the Arts

Portrait of Peter Aronsson, Peter Aronsson, Vice-Chancellor, Linnaeus University

Peter Aronsson, Vice-Chancellor, Linnaeus University