!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Forskarutbildning i gränslandet: i gränslandet utbildning och forskning, student och anställd

5 maj

SUHF, UKÄ och SFS inbjuder till konferensen

Forskarutbildning i gränslandet: i gränslandet utbildning och forskning, student och anställd  

Konferensen genomförs via Zoom onsdagen den 5 maj 2021 kl. 13:00 – 16:00

Målgrupp för konferensen är lärosätesledningar och sådana som arbetar i ledningsfunktioner med forskarutbildningsrelaterade frågor samt doktorandledamöter/-representanter i olika ledande organ.

Syftet med konferensen är att diskutera doktoranders villkor som både student och anställd för att höja kvaliteten på forskarutbildningen och förbättra doktorandernas villkor.

Under konferensen blandas presentationer med panel- och gruppdiskussioner. Konferensen består av två delar:

Del 1. Hur mår doktoranderna egentligen?

Under detta pass presenteras rapporterna Hur mår doktoranden och Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier

Del 2. Doktorand och student, forskningsmiljöer och doktoranders villkor.

Passet inleds med en juridisk författningsgrund till frågan om doktoranden som både student och anställd, samt relationen handledare/doktorand. Fokus ligger på frågorna: Vad händer med handledning och annan ansvarsfördelning när en doktorands anställning tagit slut, men avhandlingen inte är klar? Kan doktorandens chef arbetsleda doktoranden på ett sätt som står i strid med individuella studieplanen? Ska alla doktorander ha samma rätt till stödfunktioner oavsett finansieringsform?

Anmälan är stängd. Konferensen är fulltecknad. Konferenslänk sänds ut till de anmälda några dagar före konferensdatum.

Vid frågor eller annat kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli