Forskarutbildning i gränslandet: i gränslandet utbildning och forskning, student och anställd

5 maj

SUHF, UKÄ och SFS inbjuder till en heldagskonferens (om det blir fysiskt) och en halvdagskonferens (om det blir digitalt) kring forskarutbildning den 5 maj under temat

Forskarutbildning i gränslandet: i gränslandet utbildning och forskning, student och anställd  

Målgrupp för konferensen är lärosätesledningar och sådana som arbetar i ledningsfunktioner med forskarutbildningsrelaterade frågor samt doktorandledamöter/-representanter i olika ledande organ.

Syftet med konferensen är att diskutera doktoranders villkor som både student och anställd för att höja kvaliteten på forskarutbildningen och förbättra doktorandernas villkor.

I mitten av mars bestämmer vi om konferensen kan genomföras fysiskt eller digitalt.

Vid frågor eller annat kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli