Förbundsförsamling 20 mars, 2024

20 mar

Denna förbundsförsamling kommer att äga rum den 20 mars, 2024 på Mälardalens universitet, campus Eskilstuna. Inbjudan kommer att skickas ut till berörda deltagare i slutet av januari/början på februari månad.

Förbundförsamlingen är SUHF:s medlemsmöte. Sammankomsten inleds med en middag på kvällen före, tisdagen den 19/3. Sidan är under uppdatering.

Kallelse

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling onsdagen den 20 mars, 2023 kl. 08:30-15:00 på Mälardalens universitet, Campus Eskilstuna.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Sammanträdeshandlingarna finns ca två veckor före mötet tillgängliga via förbundets hemsida, se https://suhf.se/om-suhf/forbundsforsamlingen/
Information kommer att skickas ut via mejl när handlingarna har publicerats. 

Middag

Mälardalens universitet bjuder på middag den 19 mars på Munktellmuseet. Samling och visning kl. 18:30, middag kl. 19:00. Adress: Munktellsgatan 3, 633 43 Eskilstuna. Karta

Förbundsförsamling

Förbundsförsamlingen hålls på Mälardalens universitet, Campus Eskilstuna, Sal XXX. Adress: XXX.

Anmälan, hotell och resa

Välkommen att anmäla dig till Förbundsförsamlingen, med eller utan middag, senast XXX. Länk till anmälan publiceras här.

Hotellrum bokas direkt med hotellet. MdU har förbokat rum på dessa två hotell, som är belägna bredvid varandra. OBS! Rummen hålls t om detta datum XXX.

Hotell X

Hotell Y

Var och en bokar hotell och sin resa ToR Eskilstuna via sitt lärosäte.

Varmt välkomna!
MDU & SUHF

Frågor?

Kontakta Mimi Axelsson, Mälardalens universitet
Kontakta Pia Vallgårda, SUHF:s kansli