!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Förbundsförsamling 20 mars, 2024

20 mar

Denna förbundsförsamling kommer att äga rum den 20 mars, 2024 på Mälardalens universitet, campus Eskilstuna. Inbjudan kommer att skickas ut till berörda deltagare i slutet av januari/början på februari månad.

Förbundförsamlingen är SUHF:s medlemsmöte. Sammankomsten inleds med en middag kvällen före, tisdagen den 19/3. Sidan är under uppdatering.

Kallelse

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling onsdagen den 20 mars, 2023 kl. 08:30-15:00 på Mälardalens universitet, Campus Eskilstuna.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Sammanträdeshandlingarna finns ca två veckor före mötet tillgängliga via förbundets hemsida, se https://suhf.se/om-suhf/forbundsforsamlingen/
Information kommer att skickas ut via mejl när handlingarna har publicerats. 

Middag - 19 mars

Mälardalens universitet bjuder på middag den 19 mars på Munktellmuseet. Museet är på ca 15 min gångavstånd från de rekommenderade hotellen. Samling och visning kl. 18:30, middag ca kl. 19:30. Adress: Munktellsgatan 3, 633 43 Eskilstuna. Karta

Förbundsförsamling - 20 mars

Förbundsförsamlingen hålls på Mälardalens universitet, Campus Eskilstuna, Sal A2-004. Adress: Hamngatan 15, Eskilstuna. Hitta hit

Anmälan, hotell och resa

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till Förbundsförsamlingen, med eller utan middag, senast 18 februari. Anmälan är nu stängd. Vänligen kontakta både MdU och SUHF:s kansli per mejl, enligt rubriken "Frågor?" nedan, för ev. förändringar.

Hotell

Hotellrum bokas direkt med hotellet. MdU har förbokat rum på två hotell som ligger bredvid varandra, med ca 5 minuters gångavstånd från campus Eskilstuna. OBS! Rummen hålls t om den 18/2. Så boka i tid.

Var och en bokar hotell och resor ToR Eskilstuna via sitt lärosäte.

Varmt välkomna!
MDU & SUHF

Frågor?

Kontakta Mimi Axelsson, Mälardalens universitet
Kontakta Pia Vallgårda, SUHF:s kansli