!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

CoARA och öppen vetenskap – vad innebär det för de svenska lärosätena?

2 jun

Lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det? SUHF anordnar under våren tre seminarier på temat öppen vetenskap. Detta är det sista i serien.

Dag: fredag 2 juni
Tid: 10:00 – 12:00
Plats: Digitalt via Zoom

Målgrupp

Lärosätesledningar och strategiska funktioner inom området forskning/öppen vetenskap.

Om seminariet

EU-kommissionen har tillsammans med EUA och Science Europe tagit initiativ till utvecklingen av gemensamma riktlinjer och principer för bedömning av forskning. 350 organisationer från drygt 40 länder har deltagit i arbetet med att ta fram en inledande överenskommelse. Arbetet har resulterat i övergripande principer och åtaganden relaterade till bedömning av forskning inom ramen för koalitionen CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment).

Tanken är att CoARA ska arbeta för att förbättra forskningens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft. Detta sker genom samarbete och kunskapsutbyte mellan medlemmarna som har skrivit under överenskommelsen. En viktig utgångspunkt i arbetet är att hitta en balans mellan en kvalitativ bedömning som görs av experter (peer review) och en ansvarsfull användning av kvantitativa indikatorer som stöd för den bedömningen.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Frågor

Vid frågor kontakta Wilhelm Widmark, rektorsråd för öppen vetenskap och överbibliotekarie, Stockholms universitet, och Lars Alberius, SUHF:s kansli