!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Tio år med SUHF-modellen

15 apr

SUHF:s expertgrupp för ekonomifrågor (före detta HfR) erbjuder en serie seminarier inom ekonomiområdet. Det har tidigare funnits en lång tradition av konferenser som i år har brutits på grund av pandemin. För att upprätthålla kunskap i aktuella frågor arrangeras därför i stället webbinarier. Webbinarierna är kostnadsfria. Anmälan ska göras i förväg. Varje webbinarium modereras och det finns möjlighet att ställa frågor via chatt.

Inom Expertgruppen för ekonomifrågor finns ett redovisningsråd. Rådet har bland annat uppdraget att förvalta SUHF‑modellen för redovisning av direkta och indirekta kostnader. Träffa två av redovisningsrådets ledamöter, Margareta Uvhagen Antoni från Uppsala universitet och Lena Törnborg från Linköpings universitet, för att få en kort presentation av SUHF-modellen och diskutera utmaningar i praktisk tillämpning!

Målgrupp är personal inom ekonomi vid SUHF:s medlemslärosäten.

Seminariet ”Tio år med SUHF-modellen” genomförs torsdagen den 15 april 2021 kl. 10:00-11:30

Anmälan är stängd. Konferenslänk sänds till de anmälda några dagar före seminariet.

Om du har frågor eller annat är du välkommen att kontakta Lars Alberius

Välkommen!