!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Symposium – Ett öppet samtal om hat och hot

6 okt

SUHF har under flera år arbetat med frågan om hat och hot mot högskolans personal. Vi har nyligen inventerat lärosätenas åtgärder. För att ta nästa steg i arbetet kommer vi nu att genomföra ett symposium med titeln "Ett öppet samtal om har och hot". Vi kommer mot bakgrund av vad vi så här långt vet, sätta oss in i hur andra sektorer arbetar med förebyggande åtgärder och stöd och redovisa vad lärosätena gör. SUHF ser detta som ett viktigt arbete för att värna den akademiska friheten och säkerställa en trygg och god arbetsmiljö.

Datum: Fredagen den 6 oktober 2023.
Tid: 12:00-16:00 (startar med lunch).
Plats: Brygghuset (Adress: Nortullsgatan 12N, Stockholm).
Lokal: Bryggarsalen.
Målgrupp: Lärosätesledningar och personalchefer eller motsvarade samt kommunikationschefer och säkerhetschefer eller motsvarande.

Program

Konferensprogrammet finns under "konferensdokumentation".

Anmälan och deltagaravgift

Anmälan är nu stängd. Sista anmälningsdag var den 21 september.

Deltagaravgiften är 1000 kr ex. moms och 1250 kr inkl. moms. Du blir fakturerad av SUHF i efterskott, helst via e-faktura. Var noga med att fylla i rätt fakturauppgifter när du anmäler dig.

Tyvärr behöver vi fakturera även avanmälda deltagare då konferensen äger rum ganska snart.

Välkommen!
SUHF