!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF-modellen – bakgrund, utformning och tillämpning: Repris

4 jun

SUHF:s expertgrupp för ekonomifrågor och SUHF:s redovisningsråd inbjuder till ytterligare ett seminarium kring SUHF-modellen. Det förra för någon vecka sedan var mycket populär och alla fick inte plats.

Seminariet genomförs den 4 juni 2024 kl. 09:00 - 10:30 via Zoom.

Målgrupp

Målgrupp för detta seminarium är ekonomiadministrativ personal som kommer i kontakt med externfinansierade forskningsprojekt.

Om seminariet

SUHF-modellen för redovisning av direkta och indirekta kostnader – kort bakgrund, hur modellen fungerar, varför finns skillnader inom och mellan lärosäten samt nedslag i statistik för sektorn.

Anmälan

Anmälan är stängd. Möteslänk sänds ut till alla anmälda ett par dagar före seminariet.

Frågor

Har du frågor kontakta Lars Alberius, Hanna Mörtberg, Uppsala universitet, eller Per Setterberg, Chalmers

Välkommen!