!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Kvalitetssäkring i utbildning och forskning – effektivt kvalitetsarbete

24 mar

Plats: Mälardalens universitet, campus Eskilstuna

Tid: fredag den 24 mars 2023, kl. 9:30-16:00

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor välkomnar alla som ansvarar för, eller arbetar med, kvalitetssäkring av utbildning och forskning till denna konferens. Temat för konferensen kommer att vara hur vi kan få till stånd ett effektivt och ändamålsenligt kvalitetsarbete. Hur kan vi förfina och förenkla vårt interna kvalitetsarbete utan att tappa skärpan eller användbarheten, och hur kan vi uppnå en god balans mellan det nya nationella kvalitetssystemet och det lokala kvalitetssäkringsarbetet? För mer information, se det preliminära programmet.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 1 000 kr för statliga myndigheter. För övriga 1 250 kr, varav 250 kr moms. Konferensen är avgiftsfri för digitalt deltagande. Avbokning av fysisk deltagare kan ske senast 14 mars mot en avgift på 250 kr. För ev. avanmälan kontaktar du Akademikonferens. OBS! Efter den 14 mars debiteras full konferensavgift.

Välkommen!
SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor

Har du frågor?

Du kan ta kontakt med expertgruppen genom Erwin van Rijswoud (kvalitet@oru.se).
Frågor om anmälan och betalning sker via Akademikonferens.