!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Kvalitet i administrationen – förändrade arbetssätt

26 aug

Datum och tid: 26 augusti kl. 10:00 - 16:00. Kom ihåg att kolla din skräpkorg om mejlet saknas.

Plats: digitalt via Zoom.


Program: finns nederst på sidan under "konferensdokumentation".

Målgrupp: Arbetsledande administrativa funktioner både inom akademi och inom verksamhetsstöd/eller funktion med ansvar för beslut i ärenden av relevant slag, t.ex. handläggare, ledamot/ordförande i utredande/beredande organ, rektor etc. Antalet platser är begränsat.

Programmet innehåller

- Erfarenhetsutbyte genom interaktiva moment mellan deltagarna
- Inspirationsföreläsningar utifrån tre olika perspektiv med Kristina Palm - docent i industriell arbetsvetenskap KTH, Stefan Tengblad - professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet och Susanna Toivanen -  arbetslivsforskare och professor i sociologi vid Mälardalens högskola.
- Paneldiskussion med publik

Inspirationsföreläsarna kommer utifrån sitt perspektiv ge sin syn på Förändrade Arbetssätt  med utgångspunkt från följande perspektiv: 

-   Hållbart arbetsliv
-   Arbetsmiljö
-   Medarbetarskap och ledarskap vid arbete på distans

En övergripande fråga är även Hur hittar vi närvaro, kreativitet och ett arbetssätt som innebär att vi tillvaratar de erfarenheter vi skaffat under pandemin?

Konferensen avslutas med en paneldebatt med rubriken Vad kommer det nya normala bli?

Konferensanmälan

Anmälan är nu stängd. Antalet platser är begränsat för att kunna hantera lämpligt antal diskussionsgrupper och vi stänger anmälan när det är fullt. Konferensen är kostnadsfri.

Fullständigt konferensprogram finns nedan. Länk sänds till de anmälda några dagar före.
Tips! Om du inte hittar konferenslänken, titta gärna i din skräpkorg för e-posten, ibland kan den hamna där.

Presentationer av inspirationsföreläsare

Kristina Palm är docent och teknologie doktor i industriell arbetsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Kristina är också verksam som forskare vid KI och Karlstads universitet och har som sitt huvudsakliga forskningsintresse att bidra till ett hållbart arbetsliv där individers välbefinnande och engagemang står i centrum. Kristina har de senaste åren specialiserat sig kring frågor som rör digitalisering och arbete och nu driver hon ett forskningsprojekt som handlar om hemarbete under coronapandemin.

Porträtt av föreläsare Kristina Palm.


Stefan Tengblad är professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet. Han följer utvecklingen av arbetslivet under pandemin och deltar i många samverkansaktiviteter och forskar kring hur HR-funktionen kan bidra till utvecklingen av organisationer och arbetsliv. Har tidigare har varit professor vid Högskolan i Skövde och forskat kring chefers arbete och medarbetarskap.

Porträtt av föreläsare Stefan Tengblad.


Susanna Toivanen är arbetslivsforskare och professor i sociologi vid Mälardalens högskola. I ett pågående FoU-projekt följer forskargruppen upp flytten till Nya MDH i Eskilstuna, ett nytt campus med flexkontor. Susannas presentation tar avstamp i modern kontorsforskning och fokuserar på utveckling av den akademiska arbetsplatsen och dess kopplingar till akademisk identitet, arbetssätt och arbetsmiljö samt utekontorsarbete.

Poerträtt av föreläsare Susanna Toivanen.


Frågor?

För frågor om innehållet i konferensen, kontakta Jan Zirk
För frågor om anmälan, kontakta SUHF:s kansli, Pia Vallgårda

Väl mött i augusti!