Kvalitet i Administrationen

26 aug

Planerat datum: 2021-08-26. Konferensen kommer att ges digitalt (zoom).
Tema för konferensen är Förändrade arbetssätt. Vi återkommer under våren med mer information gällande föreläsare och program.
Markera datumet redan nu i din kalender.