!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Inspirationsdag för ekonomer 2023

25 apr

SUHF inbjuder genom Expertgruppen för ekonomifrågor till en inspirationsdag för ekonomiadministrativ personal inom högskolan. Under dagen kommer ekonomirollen inom universitet och högskolor att diskuteras ur olika synvinklar.

Målgrupp

Målgrupp är ekonomipersonal vid Sveriges universitet och högskolor.

Dag

Tisdagen den 25 april 2023. Konferensen startar kl. 10 (kaffe och registrering från kl. 09:00) och slutar kl. 16.

Detta är enbart en fysisk konferens. Digitalt deltagande erbjuds inte.

Plats

Aula Magna, Stockholms universitet, Stockholm. Dit tar man sig enklast med tunnelbana, Universitetet. På campus finns skyltar till Aula Magna.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Deltagaravgiften är 1 400 kr för statliga myndigheter. För övriga 1 750 kr, inkl. 350 kr moms. Sista anmälningsdag är tisdagen 11 april.

Avbokningsvillkor och byte av deltagare
Anmälan är bindande, det vill säga det görs ingen återbetalning av deltagaravgiften.

Om du inte har möjlighet att själv delta, kan du överlåta din plats till en kollega. Vi ber dig att kontakta oss om detta blir aktuellt: suhf.inspirationsdag2023@akademikonferens.se

Program

Under förmiddagen hålls ett antal föredrag, bland annat om ekonomens roll, den aktuella situationen i världen och högskolans roll i en föränderlig värld.

Efter lunch genomförs parallella seminarier i två omgångar (13:00-13:45 samt 14:15-15:00). Eftersom seminarielokalerna är av skiftande storlek, och för att så många som möjligt ska kunna delta i önskade seminarier, behöver du ange vilka seminarier du helst vill delta i.

Det kan dock inte garanteras att alla kommer att kunna få sina två förstahandsval uppfyllda, men ju tidigare du anmäler dig desto större är chansen att dina val kan tillgodoses.

Notera att alla seminarier (förutom nr 7. Horisont Europas regelverk) körs två gånger.

Frågor

Vid frågor om anmälan kontakta Akademikonferens

Vid frågor om programmet kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli

Välkommen!

Expertgruppen för ekonomifrågor