!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier – vi får inte slappna av!

30 nov

Nu bjuder SUHF in till fortsatt dialog. Vid denna dialogdag hämtar vi inspiration från vad som gjorts inom vår egen sektor, men också inom andra sektorer, så väl praktiskt som ytterligare forskning. Vi diskuterar vad vi kan göra tillsammans, och vad vi bör fokusera på.

Forsknings- och samverkansprogrammet för genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier syftade till att utifrån forskningsbaserad kunskap förbättra studie- och arbetsmiljön vid lärosäten, och i förlängningen öka kvaliteten i utbildning och forskning. Programmet avslutades den 31 december, 2022. Inom genusprogrammet genomfördes en stor forskningsstudie (enkätstudie) om genusbaserad utsatthet, från vilken resultat sammanställts i rapporten ”Enkätstudie om: Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor”.

Dialogdag

Datum: 30 november, 2023.
Tid: 09:30-15:00, kaffe från kl. 09:00.
Plats: 7A vid Odenplan. (Adress: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm).
Lokal: Embla. Fysiskt deltagande, då konferensen kommer att innehålla både diskussioner och panelsamtal.
Målgrupp: Lärosätesledningar, HR-chefer, forskare och lika villkorshandläggare/ombud.

Programmet finns nederst på sidan, någon mindre förändring kan tillkomma.
Konferensen arrangeras av SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor.

Anmälan och deltagaravgift

Deltagaravgift är 1400 kr ex. moms och 1750 kr inkl. moms. Sista anmälningsdag: 6/11. Anmälan är nu stängd.

Varmt välkommen!

SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor

Frågor?

Har du frågor om om innehållet? Kontakta Karin Dahlman-Wright
Har du frågor om anmälan, avbokning eller betalning? Kontakta Akademikonferens