!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Bedömning av påföljd vid disciplinärenden

23 maj

SUHF:s arbetsgrupp för disciplinärenden inbjuder ledamöter och tjänstemän vid landets disciplinnämnder till webbinarium kring bedömning av påföljd vid disciplinärenden.

Arbetsgruppens uppdrag är att inventera processen för disciplinärenden och överväga framtagandet av gemensamma deklarationer, rekommendationer eller ramverk vad gäller förebyggande av fusk, anmälan, bedömning och påföljd av disciplinärenden vid landets lärosäten. Som ett led i arbetet har en kartläggning genomförts om hur olika lärosäten bedömer påföljd vid beslut om disciplinär åtgärd.

Webbinariet genomförs måndagen den 23 maj 2022 kl. 8:00-10:00 via Zoom.

Syftet med webbinariet är att lyfta frågan om påföljd vid konstaterat fusk och ha en diskussion bl.a. om frågor avseende vilka omständigheter som anses försvårande och förmildrande vid bedömning av påföljd. Utgångspunkten är att ha ett studentperspektiv och i synnerhet ha rättssäkerheten för studenterna för ögonen.

Med grund i sammanställningen kommer vi under webbinariet diskutera följande frågor:

Vad är det vi bestraffar?
o Beteendet eller resultatet av beteendet?

• Tid för avstängning
o Vilka fördelar respektive nackdelar finns med en praxis avseende tid att utgå från vid beslut om påföljd?
o Vilka omständigheter ska kunna vara förmildrande/försvårande?
o I vilken utsträckning kan förmildrande/försvårande omständigheter inverka på beslut om åtgärd?
o Vilka fördelar och nackdelar finns med nationella riktlinjer för exempelvis tid för avstängning?

• Vilka frågor ser ni som viktiga och relevanta att lyfta vid kommande tillfällen?

Anmälan

Anmälan är stängd. Möteslänk sänds ut till alla anmälda ett par dagar före webbinariet.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Lars Alberius

Välkommen!

SUHF:s arbetsgrupp för disciplinärenden