!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgivardagen 2019

12 nov

SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor anordnar tisdagen den 12 november 2019 en heldagskonferens med diskussion kring aktuella frågor. Program kommer presenteras inom kort.

Tid och plats

  • Tid: Heldag den 12 november. Programstart kl. 10:00 och avslutning kl. 15:00.
  • Plats: Kungliga tekniska högskolan, Brinellvägen 8, Stockholm. Kollegiesalen, entréplan. 

Anmälan och deltagaravgift

Anmälan är nu stängd. Sista anmälningsdag var onsdag den 23 oktober (förlängd från 18/10).

Deltagaravgiften är 1000 kr för statliga myndigheter. För övriga är avgiften 1250 kr inkl. 250 kr moms.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 18 oktober 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften

Antalet platser är begränsat.

Vid frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

Målgrupp

Rektorer, förvaltnings- och personalchefer vid svenska lärosäten.

Program

Finns bifogat längst ned på denna sida under "dokument".

Frågor

Vid frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se. Vid frågor om programmet kontakta Marita Hilliges, SUHF:s kansli.


Välkommen!
SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor