Arbetsgivardagen 2019

12 Nov

SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor anordnar tisdagen den 12 november 2019 en heldagskonferens med diskussion kring aktuella frågor. Program kommer presenteras inom kort.

Tid och plats

  • Tid: Heldag den 12 november.
  • Plats: Kungliga tekniska högskolan, Brinellvägen 8, Stockholm. Kollegiesalen, entréplan. 

Anmälan och deltagaravgift

Länk till anmälan publiceras här.

Sista anmälningsdag är den x 2019.

Deltagaravgiften är x kr för statliga myndigheter. För övriga är avgiften x kr inkl. x kr moms.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den x 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften

Antalet platser är begränsat.

Vid frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

Målgrupp

Rektorer, förvaltnings- och personalchefer,

Program

Publiceras.

Vid frågor kontakta:

Vid frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

Vid frågor om programmet kontakta Marita Hilliges, SUHF:s kansli.

Dokument