!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Anmälan till fördjupade samtal

20 sep 28 sep

Utredaren för utredningen om styrelser och säkerhet önskar träffa rektorerna för de statliga lärosätena, bland SUHF:s medlemmar, samt rektorerna för Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan och Jönköping University.

Välj det datum/tid som passar dig nedan. OBS! endast 7 personer per grupp. Om gruppen redan blivit fulltecknad behöver du välja ett annat datum.

Välj tid och datum, klicka på länken:

Samtalen genomförs digitalt. Möteslänk skickas ut inför ditt möte.

Välkommen!
//SUHF