27/9 kl. 17-18:30

Endast 7 anmälningar per grupp. Denna grupp är fulltecknad.
Välj annan grupp, tack!