!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Webbinarium: Överenskommelser med Migrationsverket

27 nov

Samverkansgruppen SUHF - Migrationsverket har tagit fram ett förslag på överenskommelser mellan lärosätena och Migrationsverket. Förslaget innebär att lärosätena genom gemensamma rutiner och system för inrapportering säkerställer en komplett och skyndsam avbrottsrapportering till Migrationsverket. Detta skulle göra det möjligt för Migrationsverket att bevilja uppehållstillstånd upp till två år istället för ett som idag, vilket skulle underlätta för alla inblandade.

Det nya förslaget till överenskommelser omfattar de studieavgiftsskyldiga studenter som lärosätena antar till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Målet är att överenskommelserna ska träda i kraft den 1 april 2024 och tillämpas från och med antagningen till utbildningar som startar hösten 2024. Förslaget är nu skickat på remiss till SUHF:s medlemmar, med sista svarsdag den 22 januari 2024.

- Om vi kan få till en sådan överenskommelse med Sveriges lärosäten skulle vi avsevärt få ner antalet förlängningsansökningar och säkerställa att vi får en mer komplett rapportering om allt som kan påverka status för uppehållstillstånden, säger Markus Filipsson, processledare vid Migrationsverket.

Förslaget är ett resultat av det pilotprojekt som Migrationsverket genomförde tillsammans med fem lärosäten (LnU, UmU, LU, KTH, JU). Pilotprojektet startade under hösten 2018 och tog slut den 31 mars 2023. Under pilotprojektets senare del har Migrationsverket i samarbete med Ladokkonsortiet utvecklat integrationer mellan systemen som förenklar samarbetet. Migrationsverket kan använda sig av uppgifter som har rapporterats i Ladok för de flesta avbrottshändelserna som den föreslagna överenskommelsen omfattar.

Vid detta webbinarium får du som deltar mer information och svar på frågor om förslaget till överenskommelser. Tre av pilotlärosätena medverkar också och ger sin bild av hur samarbetet fungerar i praktiken och vilka fördelar det innebär för lärosätena och studenterna:

  • Helena Leidebrant, gruppchef Antagningen, KTH
  • Erik Kvist, internationell koordinator (migration), Lunds universitet
  • Charlotte Carlsson, utbildningshandläggare Antagningen, Jönköping University

Tid och plats

Webbinariet sker på måndag den 27 november 2023, kl. 9:00-10:30.
En länk till mötesrummet i Zoom skickas ut med e-post till föranmälda deltagare på fredag 24 november 2023.

Anmälan

Deltagande på webbinariet är avgiftsfritt, men du behöver vara föranmäld. Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast på torsdag 23 november 2023. Anmälan är nu stängd.

Välkommen!

Om du har frågor eller funderingar kring detta webbinarium kan du vända dig till Christopher Sönnerbrandt vid SUHF:s kansli.