!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Webbinarium #2: Bedömning av disciplinära åtgärder, denna gång med fall från verkligheten

24 nov

SUHF:s arbetsgrupp för disciplinärenden bjuder in ledamöter och tjänstepersoner vid lärosätenas disciplinnämnder till ett webbinarium kring bedömning av påföljd. Detta är det andra webbinariet som arbetsgruppen inbjuder till.

Webbinariet Bedömning av disciplinära åtgärder, denna gång med fall från verkligheten genomförs torsdagen den 24 november 2022, kl. 15:00-16:30, online via Zoom.

Arbetsgruppens uppdrag är att inventera processen för disciplinärenden och överväga framtagandet av gemensamma deklarationer, rekommendationer eller ramverk vad gäller förebyggande av fusk, anmälan, bedömning och påföljd av disciplinärenden vid landets lärosäten. Som ett led i arbetet har en kartläggning genomförts om hur olika lärosäten bedömer påföljd vid beslut om disciplinär åtgärd.

Syftet med webbinariet är att lyfta frågan om uppsåt och ha en diskussion om frågor som följer av det. Utgångspunkten är att ha ett studentperspektiv och i synnerhet ha rättssäkerheten för studenterna för ögonen.

Vid detta tillfälle kommer vi att dels diskutera det arbete som Christina Olsen Lundh gjort kring överskjutande uppsåt och klandervärt beteende och dels diskussioner kring fall från verkligheten.

Program

 1. Välkommen!
  Webbinariets moderator, Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet och ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för disciplinärenden, hälsar välkommen till webbinariet och ger en kort introduktion om arbetsgruppen.
 2. Analys av överskjutande uppsåt och klandervärt beteende
  Christina Olsen Lund, docent Göteborgs universitet och chefsrådman Vänersborgs tingsrätt samt ledamot i SUHF:s arbetsgrupp för disciplinärenden, presenterar sitt arbete.
 3. Gruppdiskussioner
  Gruppdiskussionerna utgår från frågor i anslutning till Christina Olsen Lunds presentation och dokumenteras i padlet (webblänk till padlet ges vid mötet).
 4. Återsamling och reflektioner
  Reflektioner från gruppdiskussioner och dokumentationen i padlet, i plenum. Katrine Riklund är moderator.
 5. Fall från verkligheten
  Lars-Erik Nilsson, universitetslektor och lärarrepresentant i disciplinnämnden Högskolan Kristianstad samt ledamot i SUHF:s arbetsgrupp för disiplinärenden, introducerar arbetet med fall från verkligheten.
 6. Diskussion
  Diskussion och frågor, i plenum. Katrine Riklund är moderator.
 7. Sammanfattning och avslutning
  Katrine Riklund sammanfattar webbinariet och vad som blir nästa steg. 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Linda Lundmark, Umeå universitet, eller Christopher Sönnerbrandt, SUHF:s kansli.

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat och anmälningsformuläret är nu stängt. Webbinariet är avgiftsfritt, men anmälan behövs för att kunna delta. Möteslänk (Zoom) sänds ut till alla anmälda ett par dagar före webbinariet.

Välkommen!