Styrningen av utbildningsutbudet

30 aug

SUHF:s expertgrupp för analys lanserar nya rapporter.

Webbinarium: Fredag 30 augusti 2024, kl. 14:00-16:00.

Denna sida kommer att uppdateras med mer information.

Program och talare

Mer information om program och talare kommer publiceras här.

Bakgrund

SUHF:s förbundsförsamling har beslutat att Expertgruppen för analys ska ta fram underlag och rapporter som identifierar lämpliga och realistiska politiska lösningar som stärker lärosätenas förutsättningar. Expertgruppen fokuserar på fyra övergripande områden, 1) akademisk frihet, 2) kontroll och byråkratisering, 3) styrningen av utbildningsutbudet och livslångt lärande, samt 4) extern finansiering av forskning. De olika områdena hänger på många sätt ihop. Vi behöver därför i ökad utsträckning hitta breda och sammansatta lösningar.

Expertgruppen släpper under 2024 en rad rapporter kring dessa områden. Det samlade materialet kommer utgöra en bra grund för fortsatt arbete. SUHF:s rapporter finns publicerade på webbsidan https://suhf.se/publikationer/rapporter/

Målgrupp och anmälan

SUHF:s webbinarium om styrningen av utbildningsutbudet vänder sig till lärosätesledningar och särskilt inbjudna gäster.

Den som önskar delta behöver anmäla sig i förväg. Ett anmälningsformulär kommer publiceras på denna webbsida.

Dagen före detta webbinarium får samtliga anmälda deltagare ett mejl med länk till mötesrummet i Zoom.

Save the Date!

Kontaktperson: Christopher Sönnerbrandt, SUHF:s kansli