!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Seminarium II: SUHF-statistiken 2022

7 jun

SUHF:s expertgrupp för ekonomifrågor inbjuder till ett andra dialogseminarium kring insamlingen av SUHF-statistiken 2022.

Seminariet genomförs den 7 juni 2022 kl. 10:00 - 11:30 via Zoom.

Seminariet har inriktning på redovisning och utmaningar kopplat till modellen, klassificeringsfrågor, olika vägval, exempel på hur man ska hantera olika typer av kostnader och vad som ska klassificeras som direktifieringar etc.

Vi ser gärna att ni tar med exempel där det finns osäkerhet eller utmaningar kopplade till redovisning/klassificering, och gärna sänd dessa till Joakim Karlsson senast 25 maj.

Vid detta tillfälle har alla fått årets insamlingsfil samt enkät så det blir ett bra tillfälle att samla upp olika typer av frågor.

Frågor

Önskar du delta på seminariet eller har frågor kontakta Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet