!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Seminarium #4: Hur går omställningen till ett öppet vetenskapligt system – lärdomar från 2023 års SUHF-enkät

20 sep

Lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det? SUHF genomför under 2023 ett antal webbinarier på temat öppen vetenskap. Detta är det fjärde i serien och fokuserar på 2023 års enkät om lärosätenas arbete utifrån SUHF:s färdplan för öppen vetenskap och tillhörande vägledning.

Dag och tid

Webbinariet genomförs onsdagen den 20 september 2023 kl. 13:00 – 14:00 (OBS! Ny tid) via Zoom.

Målgrupp

Lärosätesledningar och strategiska funktioner inom området forskning/öppen vetenskap.

Om webbinariet

Under seminariet kommer vi att gå igenom resultaten av 2023 års SUHF-enkät kring SUHF:s färdplan och vägledning för öppen vetenskap. Vi kommer att lyfta goda exempel och diskutera stöd till lärosätena för det fortsatt arbetet mot ett öppet vetenskapssystem. Ett par talare kommer att berätta hur man vid deras lärosäten arbetar med dessa frågor.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Några dagar före webbinariet sänds en möteslänk till alla anmälda.

Frågor

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lars Alberius

Välkommen!