!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Lokalförsörjning inom högskolan efter corona

21 apr

SUHF:s expertgrupp för fastighetsfrågor bjuder härmed in till konferensen Lokalförsörjning inom högskolan efter corona: Konferens om framtidens arbets-, studie- och campusmiljöer.

Konferensen genomförs onsdagen den 21 april 2021 kl. 9-12 via Zoom.

Syftet med konferensen är att diskutera framtidens lokalförsörjning och framtidens arbets- och studieplats för anställda och studenter. Utgångspunkten för konferensen är att undersöka vilka förändringar i lokalbehoven som kan komma att bli aktuella – allt med förutsättningen att vi inte kommer gå tillbaka till det gamla normala. Under konferensen diskuterar lärosätesledningar, studenter, fackliga representanter och fastighetsägare framtidens lokalbehov inom högskolan.

Målgrupper för konferensen är rektorer och förvaltningschefer, dekaner, fastighetschefer inom SUHF:s medlemsorganisationer, företrädare för studentorganisationer (SFS), fastighetsägare och intresseorganisationer.

Anmälan är stängd. Konferenslänk sänds ut till alla anmälda några dagar före konferensen.

Om det finns frågor går det bra att kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli.

Mycket välkommen!

Expertgruppen för fastighetsfrågor

Presentation