!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Kvalitet i administration och stödverksamhet vid lärosäten

22 aug

SUHFs arbetsgrupp kvalitet i administrationen bjuder in till en heldag på Södertörns högskola.

Under dagen kommer kvalitet inom administration och stödverksamhet vid svenska universitet och högskolor att diskuteras ur olika synvinklar. Det blir såväl studentperspektiv som presentationer från de lärosäten vars kvalitet har granskats, panelsamtal och workshops. Se mer om innehållet i programmet.

  • Tid och plats

  • Tid: Måndagen den 22 augusti 2019. Registrering och kaffe från kl. 09:00. Konferensen startar kl. 10:00 och avslutas kl. 16:00.
  • Plats: Södertörns högskola

Målgrupp

Målgrupp är alla intresserade som arbetar vid Sveriges universitet och högskolor.

Parallella seminarier

Under eftermiddagen genomförs fyra parallella seminarier. Du väljer själv på plats vilken du vill gå på.

Anmälan - olika anmälningstider och länkar; läs noga

Varje lärosäte garanteras 6 platser om ni anmäler er senast den 31 maj. En person som medverkar i programmet får anmäla sig via separat länk nedan och deltar kosnadsfritt.

Därefter finns möjlighet att anmäla ytterligare deltagare utifrån resterande tillgängliga platser, först till kvarn, dock senast sista anmälningsdag 10 juni. Universiteten har möjlighet att anmäla upp till och med totalt 9 personer, om det finns platser kvar.

Anmälan konferensdeltagare: anmäler sig via denna anmälningslänk: http://axacoair.se/go?gb6bageb 

Anmälan programdeltagare (endast 1 per lärosäte): du som ska medverka i konferensprogrammet får delta kostnadsfritt (max 1 person/lärosäte) och anmäler dig då via denna länk: http://axacoair.se/go?ygWgHpTU 

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 150 kr för statliga myndigheter, och för övriga 1 437,50 kr inkl 287,50 kr moms. Sista anmälningsdag är den 10 juni.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 10 juni 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid avanmälan efter den 10 juni ska deltagaravgiften betalas. Lunch ingår.

Har du frågor?

Vid frågor om anmälning eller betalning kontakta konferensservice

Vid frågor om programmet kontakta Eva Öqvist, Stockholms konstnärliga högskola och ordförande för arbetsgruppen